De kosten van een uitvaart kunnen sterk uiteen lopen. Dit is afhankelijk van een aantal keuzes die u maakt. De totale kosten van een uitvaart bestaan uit twee onderdelen.

De vaste kosten
Het basistarief, dit is een vast bedrag, gebaseerd op 20 uur, daarvoor verleen
ik onderstaande diensten:

• samen bespreken we uw wensen met betrekking tot
de uitvaart;
• dagelijks contact, fysieke afspraken en telefonisch, tot en met de dag van de
uitvaart;
• regelmatige controle van de overledene;
• aangifte in de plaats van overlijden en overhandig aan u de overlijdensakte;
• samen een rouwbrief opstellen. Daarna leveren wij de rouwkaart aan bij de
drukker en lever een proefdruk aan;
• administratieve formaliteiten rondom de uitvaart;
• begeleiding op de dag van de uitvaart;
• een handboek ter afwikkeling van de nalatenschap.

De variabele kosten
Dit zijn kosten die u maakt afhankelijk van de keuzes. De prijs is eerlijk,
transparant en helder.

Hierbij kunt u denken aan:

• begraven, cremeren, natuur begraven, ter
beschikking stellen aan de wetenschap;
• een kerkdienst, of aula van een crematorium, een afscheid thuis of elders;
• het soort kist; eenvoudig of juist design;
• een advertentie in een dagblad;
• bloemen, het soort rouwvervoer, fotograaf, muziek;
• een koffietafel op locatie of een samenzijn thuis.

Basistarief Rust in Vrede: € 1100,-.