Het overlijden van een dierbare brengt veel verdriet mee. Om het verlies beter te kunnen verwerken is aandacht voor het rouwproces en voor de overledene van groot belang. Het met zorg bijstaan van de nabestaanden staat voorop bij Rust in Vrede. Ook zijn we er voor u voorafgaand aan het overlijden. Bijvoorbeeld om u te helpen om uw gedachten over de uitvaart op een rijtje te zetten. Zelfs stervensbegeleiding behoort tot de mogelijkheden.

Nabestaanden actief betrekken

Rust in Vrede wil een bijdrage leveren aan het verwerken van het verdriet van de nabestaanden. Met name door de nabestaanden actief te betrekken bij het afscheid.  

Bijvoorbeeld door de overledene met zorg en aandacht gezamenlijk mét de nabestaanden te kleden en te verzorgen.

Uitgebreide nazorg

Uitgebreide nazorg bieden helpt hierbij ook. Hulp bij de rouwverwerking kan op allerlei manieren plaatsvinden: denk aan Reiki en massage, en aan persoonlijke gesprekken om te leren omgaan met het verlies.

Persoonlijke begeleiding

In de visie van Rust in Vrede is een goede rouwverwerking gebaat bij een intensieve begeleiding van de nabestaanden, met veel persoonlijke aandacht. De beste begeleiding in onze ogen is dan ook wanneer één persoon de nabestaanden gedurende het hele proces bijstaat. Hierdoor ontstaat de rust die de nabestaanden zo hard nodig hebben.