Als een dierbare overlijdt, dan komt er veel op u af, zowel emotioneel als praktisch. Wat nu? Blijf rustig en neem de tijd. 

Wanneer iemand overlijdt:

 • dient een arts het overlijden vast te stellen. Als het overlijden thuis plaatsvindt, zal de huisarts dit doen. U kunt deze zelf bellen.
 • in een ziekenhuis of verpleeghuis is dit de dienstdoende arts. De betreffende arts zal een verklaring van overlijden afgeven. Is de arts geweest? Dan kunt u contact opnemen met Rust in Vrede. We zijn 24/7 bereikbaar op: 06 48 38 49 97 of info@rust-invrede.nl

Vervolgens komt uw persoonlijke begeleider van Rust in Vrede zo snel mogelijk bij u langs. Bij het eerste gesprek is het handig als u de volgende zaken alvast bij de hand heeft:

 • papieren van de arts;
 • paspoort of legitimatiebewijs van de overledene;
 • paspoort of legitimatiebewijs van degene die opdracht geeft voor de uitvaart;
 • polisblad van een uitvaartverzekering (indien van toepassing);
 • de gewenste kleding voor de overledene;
 • eventueel het trouwboekje.

Tijdens de eerste bespreking gaan we met u na wat uw wensen zijn, en evt. die van de overleden persoon. Onderwerpen die we met u bespreken zijn:

 • de verzorging van de dierbare: waar zal de laatste verzorging plaatsvinden, wilt u hierbij helpen en hoe? Zoals het uitzoeken en klaarleggen van kleding, het wassen en/of aankleden van de overledene, of alleen het aanwezig zijn bij de laatste verzorging. 
 • mogelijkheden rondom de uitvaart: begraven, cremeren, natuur begraven, ter beschikking stellen aan de wetenschap, datum en plaats van de uitvaart.
 • de nazorg van de nabestaanden: bijvoorbeeld hulp bij de rouwverwerking.

Dit hoeft niet allemaal in één dag geregeld te worden. Alles wordt rustig, in overleg met u, stap voor stap vormgegeven. Uw persoonlijke uitvaartbegeleider neemt hiervoor de tijd die nodig is om een mooi en uniek afscheid te maken, geheel volgens uw wensen. 

Rust in Vrede streeft naar een optimale uitvaarbegeleiding. Een begeleiding die zorgt dat de nabestaanden tevreden zijn over de manier waarop de overleden dierbare naar zijn of haar laatste rustplaats begeleid is. En waardoor de nabestaanden het rouwproces naar tevredenheid kunnen doorlopen en af kunnen sluiten. Eventueel met nazorghulp van ons.

Uitvaartbegeleiding: totaalpakket

Afhankelijk van de situatie zal er een langer dan wel korter proces van voorzorg zijn. 

Om ervoor te zorgen dat de nabestaanden tevreden zijn over het gehele begeleidingsproces van een uitvaart biedt Rust in Vrede een totaalpakket, met de volgende processtappen: 

 • 8 uur eerste dag: zorg voor overledene en aankleden, eerste organisatie (kist, kaarten, bloemen, vervoer, catering, data kiezen, locatie, verzekering, gemeente);
 • 4 uur tweede dag: zorg voor nabestaanden, alles verder regelen, rouwkaarten posten;
 • 1 uur derde dag: telefonisch contact en onvoorziene zaken;
 • 3 uur vierde dag: draaiboek uitvaart doornemen, locatie bezoeken;
 • 8 uur vijfde dag: uitvaart begeleiden;
 • 2 uur na 3 dagen: persoonlijk contact met nabestaanden, onder andere evalueren en nazorgbehoefte bespreken;

Extra service: Reiki en massage. Vraag uw uitvaartbegeleider naar de mogelijkheden.